1a etapa – Sensacions

D’un fons amorf, buit i silenciós, quelcom similar al que degué ésser l’alba del primer dia, sorgeix l’obra d’Andreu Martró. Allò que és mort i allò que és viu es generen, contradictòriament, l’un de l’altre; de la mateixa manera que de l’espai pla sorgeix l’espai modelat. La matèria manifestant l’esperit; l’esperit en constant realització material.
Arnau Puig