3a etapa – Matèria per a un esperit

Pintura d’idees, de metàfores i simbologies recurrents. És per tant una pintura de forta sobrecàrrega subjectiva abstreta en la representació de trànsits anímics que volen ser emblemàtics de l’època que a l’artista li ha tocat viure. Martró construeix formes i figures de rotunda monumentalitat, figures i formes que són com monuments dedicats a aquestes preocupacions que l’embarguen.
Santos Torroella