5a etapa – Semblances anímiques

Els personatges d’en Martró poblen aquest espai evanescent en el qual es vivifiquen els sentits en les seves veus més pures i calladament sonores, nítides en els seu pas pels miralls que van i tornen de l’insondable sentit de la vida, i en el seu pas fan del seu silenci material i físic, quasi palpable, la més estremidora i delicada de les harmonies. El dia en què a aquest artista se li mori el misteri haurem perdut un gran pintor.
Fernando Gutiérrez