2a etapa – Tríptics

El punt de partença és aquell món informe mancat de concrecions definitives, on voleia la pura sensació de les coses, al marge del temps i la memòria, en un silenci total. Les formes emergents d’aquest espai- sensació apareixen a la llum, essent jo mateix el primer espectador, i, posteriorment, l’executor. No espero aconseguir mai res definitiu perquè el sentit no radica en l’obra cristal·litzada sinó en el seu procés de realització. Per tant continuaré renovant aquest intent i aquesta lluita aparentment absurda que, per a mi, és part de la meva pròpia vida.
Andreu Martró